Клиенти:

Сред нашите клиенти са:
  • Консулство на Република Италия в гр. Пловдив
  • "Електро Плюс" ЕООД
  • "Сифер" ООД
  • "Тренд България" АД
  • Межународен пловдивски панаир
и много други фирми и частни лица.