Услуги:

Писмени преводи:
  • право и юридически документи - договори, фирмена документация, съдебни решения, регистрации на фирми, документи от следствие и прокуратура, закони, постановления и решения на Министерски съвет, държавни институции и др.)
  • икономика, финанси, банки, счетоводство (фирмена и банкова документация, бизнес-планове, фирмени презентации, баланси, отчети за приходи и разходи, фирмена кореспонденция и др.)
  • техническа документация (електротехника, електроника, металургия, минно-геоложка, хранително-вкусова, лека промишленост и др.)
  • медицина (епикризи, медицински свидетелства, документи за лечение в чужбина и др.)
  • недвижими имоти (нотариални актове, оценки, договори за продажба, прехвърляне, управление и др.)
  • лични документи (свидетелства за раждане, съдимост, граждански брак, семейно и имотно състояние, дипломи за средно и висше образование, академични справки лична кореспонденция и др.)Устни преводи:
    Разполагаме с опитни и квлифицирани заклети преводачи, което гарантира достоверността и точността на извършваните от нас устни преводи. Предлагаме придружаващи преводи пред нотариус и при бизнес преговори и сделки. Устните преводи се заявяват предварително и заплащането се договаря в зависимост от продължителността на превода и езика.

Заверки:
    Предлагаме заверки на копия на документи при нотариус, заверки на документи във всички държавни учреждения и легализация на документи в Консулски отдел на МВнР на Република България, както и в посолствата на чужди държави в София.

Други услуги:
    Нашата фирма подготовя документи за работа и брак в чужбина. Специализирани сме в подготовката на документи за легална емиграция в Канада.